• Wij verkondigen Jezus Christus als Heer en Verlosser •

Welkom

'Hem verkondigen wij, terwijl we ieder mens terechtwijzen, en ieder mens onderwijzen in alle wijsheid, opdat wij ieder mens volmaakt zouden stellen in Christus Jezus. Daarvoor span ik me ook in en strijd ik, overeenkomstig Zijn werking, die met kracht in mij werkzaam is.' (Kol. 1:28-29)

Welkom.

Ik ben verheugd om je zowel de Bijbelgemeente Ebenezer te mogen voorstellen als je zelfs een stuk van wat God aan het doen is in de Bijbelgemeente Ebenezer te mogen laten proeven. “Onbekend is onbemind”, daarom hebben wij deze website zo ingericht dat je ons beter kan leren kennen zodat je weet wie we zijn en waar we voor staan.

Even kort over onze naam, Bijbelgemeente Ebenezer:

Wij willen een Bijbelgemeente zijn, een gemeente waar het woord van God een centrale plaats heeft en bepalend is voor al onze geloofsovertuigingen en de praktische uitwerking daarvan. De Bijbel alleen, Sola Scriptura, is de basis voor al ons handelen.

•  •  •  •

book-open_64pxWaarom hebben we een hoog en verheven beeld van de Bijbel?

Omdat het de woorden van God, onze Schepper, zelf zijn. Hij heeft ze volledig geïnspireerd waardoor ze dus onfeilbaar, foutloos en de waarheid zijn.

Maar er is meer, in de Bijbel wordt Jezus Christus getoond als de enige Verlosser om de mens te bevrijden van zijn zonden. Daarom willen we ook een gemeente zijn waar Christus centraal staat in en door de verkondiging van Zijn Woord, de Bijbel.

Wij zijn een gemeente, een groep mensen ‘geroepen’ uit de wereld en samengebracht met een gezamenlijk leven in Christus. Christus houdt ons bijeen als gemeente en zijn leven doordrenkt de gemeente. Zijn waarheid en liefde binden ons samen, zijn Woord en Geest houden ons op koers. Ondanks onze verschillen als individuen zijn we één in Christus.

shield_64pxWij zijn dan ook een groep gelovigen die geloven in Jezus Christus als Heer en Verlosser.

We houden van Christus en volgen, gehoorzamen en dienen Hem. Christus is alles waar het om draait in de Bijbelgemeente Ebenezer. De verlossing die Hij eens en voor altijd verworven heeft voor zijn uitverkorenen, die geroepen worden uit deze wereld met een onweerstaanbare roep, welke uit genade wedergeboren worden door geloof alleen en door de Vader voor eeuwig worden vastgehouden.

Deze God-verheerlijkende leerstellingen bepalen onder andere wie we zijn.

Ebenezer komt uit 1 Samuël 7:12, waar we Eben-Haëzer (verkort Ebenezer) tegenkomen; ‘De steen van hulp’ of misschien eenvoudiger; ‘De Heer helpt ons’. Dit is een geloofsgetuigenis van ons bestaan en de basis voor de toekomst: De Heer is absoluut soeverein, dus zien wij de toekomst met vertrouwen tegemoet.

•  •  •  •

Wil je deze gemeente beter leren kennen? Dan willen wij je vragen dit verlangen in gebed bij de Heer te brengen en nodigen wij je uit voor een bezoek aan een van onze samenkomsten.

Misschien tot binnenkort?

handgeschreven naam EB_black_300

Erik Bouman