• Wij verkondigen Jezus Christus als Heer en Verlosser •

Onze publicaties

'Sta dan vast, broeders, en houd u aan de overleveringen waarin u onderwezen bent door ons woord of door onze brief.' (2 Tess. 2:15)