• Wij verkondigen Jezus Christus als Heer en Verlosser •

Is de Katholieke Kerk katholiek?

Het Katholiek geloof getoetst aan Gods Woord

De Rooms Katholieke (RK) kerk claimt de enige ware kerk van Jezus Christus te zijn. Maar is dat ook zo? Of is het satans meest opvallende replica?

Als we de mensen in de RK kerk observeren, lijken ze geen slechte christenen te zijn. Ze onderschrijven en onderhouden de basiselementen van het Christelijk geloof, maar weet dat de meest gevaarlijke vervalsing altijd dicht bij het originele of echte moet liggen.

De essentie waarin de RK kerk een sluier legt over het evangelie is heel eenvoudig: het is een evangelie van goede werken. Het is net als in alle andere religies van de wereld waarin satan door een ‘werkevangelie’mensen weg houdt van Gods verlossende genade.

De grootste leugen van satan is de mensen te laten geloven dat ‘goede werken’ Gods woede en toorn zullen doen bedaren en aan zijn rechtvaardigheid zullen voldoen.