• Wij verkondigen Jezus Christus als Heer en Verlosser •

Hoe kies ik… ?

Vier eigentijdse themalessen voor ouders, kinder- en jeugdwerkers

Vier eigentijdse thema’s met vragen die alle ouders prikkelen in het godsvruchtig opvoeden van hun kinderen. Muziek, computerspelletjes, vrienden en hobby’s staan dan ook centraal in de leefwereld van de hedendaagse westerse kinderen. Groot of klein, jong en oud, allen worden er in bepaalde mate door aangetrokken.

Deze themalessen zijn ontworpen om vanuit de Bijbel een evenwichtig beeld weer te geven van elk van deze thema’s. Steeds met als doel de ouders of kinderwerkers toe te rusten om het denken en handelen van de kinderen hierin op een Bijbelse manier te helpen vormen.

Iedere themales bevat doelstellingen, een uitgebreide achtergrond, gespreksvragen, een crècheles, ijsbrekertjes, knutselideeën en leuke activiteiten die steeds relateren aan het thema. Daarbij is er ook aandacht gegeven aan een steeds terugkomend memorievers en een handreiking voor de kinderen om hun te helpen deze lessen te onthouden.

Een uitgebreide praktische bundel die zowel binnen het gezin als in de kinder- en/of jeugdwerking kan gebruikt worden.