• Wij verkondigen Jezus Christus als Heer en Verlosser •

Bevrijd van het bevrijdingspastoraat

Een Bijbelse toets aan de leer van de bevrijding

De laatste jaren is er een groeiende belangstelling voor en promotie van het bevrijdingspastoraat.

De essentie van dit pastoraat is dat een Christen, een wedergeboren persoon, niet direct en niet automatisch vrij is van zonden.

  • Kan een Christen echter ook aangetast worden door zonden van zijn meer directe voorouders?
  • Kunnen mensen beheerst worden door bepaalde zonden uit hun bloedlijn?
  • Ontvangen gelovigen een zondelast van hun voorouders?
  • Kan het zijn dat wij een zondelast erven uit onze bloedlijn?…

Ontdek in deze publicatie de antwoorden vanuit Gods Woord.