• Wij verkondigen Jezus Christus als Heer en Verlosser •

Ben ik een dispensationalist?

Een Bijbelse onderbouwing van een persoonlijk standpunt

Er bestaat veel onduidelijkheid over de verbonden en beloften van God in het Oude Testament. Vele verschillende interpretaties botsen tegen elkaar met nog meer verwarring tot gevolg.

Deze korte uiteenzetting tracht hierin enigszins helderheid te geven te geven. Voorganger Erik Bouman onderbouwt vanuit de Bijbel zijn persoonlijk standpunt en behandelt vragen als:

  • “Welke relatie heeft de kerk met Israël?”
  • “Is de kerk het nieuwe Israël of spreken we hier over twee entiteiten?”

Een praktische studie die je helpt om zelf te groeien in bepaalde theologische standpunten en een heldere kijk op de Bijbel.