• Wij verkondigen Jezus Christus als Heer en Verlosser •

Onze oudsten

'Dit is een betrouwbaar woord: als iemand verlangen heeft naar het ambt van opziener, begeert hij een voortreffelijk werk.' (1 Tim. 3:1)

Erik Bouman

Erik richt zich vooral tot de prediking, onderwijs en pastoraat.

Erik is gehuwd met Annemarie en is samen met haar gezegend met drie zonen, een schoondochter en een kleinzoon.

Bart Aerts

Het kinder- en jeugdwerk hebben vooral de aandacht van Bart.

Bart en zijn vrouw Ellen zijn de gelukkige ouders van vijf zonen en twee dochters.