• Wij verkondigen Jezus Christus als Heer en Verlosser •

Kinderwerk Publicaties

'…voed hen op in de onderwijzing en de terechtwijzing van de Heere.' (Efeze 6:4)

Dupe, het gebroken kopje

Alle kopjes waren druk in de weer om zichzelf zo goed mogelijk voor te bereiden. Allen probeerden ze nog meer te glanzen dan anders met daarbij hun oortjes zo strak mogelijk naar buiten gericht. De keukenkast leek wel gevuld met een hele troep soldaatjes in de vorm van kopjes. Ze leken allemaal gelijk en stonden in een perfecte rij, mooi en netjes naast elkaar. Allen, behalve Dupe, die stond achterin langs Ootje, de grote waterkan… Dupe is een eigentijds verhaal rondom het thema Pasen voor kinderen van 6-12j. Doorheen de gebeurtenissen van een kopje in een keukenkast worden kinderen in een door hun herkenbare wereld meegenomen en blikken ze hierbij terug op de dood en opstanding van Jezus.

Het toegewijde leven van de kinderwerker

Kinderen zijn van onschatbare waarde en enorm geliefd in onze cultuur. Waar er ooit een tijd is geweest dat de kinderen eerder een aanhangsel waren van de maatschappij, hebben ze nu een centrale plaats gekregen. Dit laat zich zien in de vele speeltuinen, de talloze kinderfilms en de kindvriendelijke omgevingen die gecreëerd worden. Mogelijk is er nooit in de geschiedenis zoveel aandacht geschonken aan de kinderen op zich. Ook binnen de Kerk wordt er volop aandacht besteed aan de kinderen door de vele kinderwerkingen. Maar hoe nobel en creatief de vele initiatieven ook mogen zijn, vaak gaan ze voorbij aan het eigenlijke doel van het kinderwerk. Dikwijls beperken ze zich tot het bezighouden en plezieren van de kinderen. Soms wordt er een christelijk sausje overheen gegoten in de vorm van kleine Bijbelverhaaltjes of lichte bezinningsmomenten, maar te weinig richt men zich naar de eeuwige ziel van ieder kind. Dit boek, “Het toegewijde leven van de kinderwerker”, werd aan het begin van de vorige eeuw gepubliceerd om de medewerkers van de zondagsscholen, het kinderwerk van die tijd, te bepalen bij hun taak, opdracht en verantwoordelijkheid. Zo wordt al gauw duidelijk hoe actueel de woorden, die meer dan honderd jaar geleden werden geschreven door de passievolle Miller, nog steeds zijn binnen het christelijk kinderwerk van de 21ste eeuw

Hoe kies ik… ?

Vier eigentijdse themalessen voor ouders, kinder- en jeugdwerkers Vier eigentijdse thema’s met vragen die alle ouders prikkelen in het godsvruchtig opvoeden van hun kinderen. Muziek, computerspelletjes, vrienden en hobby’s staan dan ook centraal in de leefwereld van de hedendaagse westerse kinderen. Groot of klein, jong en oud, allen worden er in bepaalde mate door aangetrokken. Deze themalessen zijn ontworpen om vanuit de Bijbel een evenwichtig beeld weer te geven van elk van deze thema’s. Steeds met als doel de ouders of kinderwerkers toe te rusten om het denken en handelen van de kinderen hierin op een Bijbelse manier te helpen vormen. Iedere themales bevat doelstellingen, een uitgebreide achtergrond, gespreksvragen, een crècheles, ijsbrekertjes, knutselideeën en leuke activiteiten die steeds relateren aan het thema. Daarbij is er ook aandacht gegeven aan een steeds terugkomend memorievers en een handreiking voor de kinderen om hun te helpen deze lessen te onthouden. Een uitgebreide praktische bundel die zowel binnen het gezin als in de kinder- en/of jeugdwerking kan gebruikt worden.

Waar komt die straf vandaan ?

Wanneer we onze kinderen Gods Woord willen onderwijzen is het belangrijk dat we hun helpen om in te zien dat dit een levend woord. Het enkel maar voorlezen van verhalen doet de Bijbel niet onderscheiden van alle andere boeken. Het wordt dan al gauw een dood boek dat ooit eens waardevol is geweest maar nu al lang vervlogen. Daarom stel je best iedere keer nadat je iets uit de Bijbel hebt voorgelezen de vraag: ‘Wat hebben we nu geleerd?’ Door steeds deze vraag te stellen na het Bijbelverhaal leert ieder kind dat de Bijbel een boek is dat zich onderscheid van andere voorleesboeken. Deze studie is gebaseerd op het verhaal van de zondeval, een echte klassieker onder de Bijbelverhalen. Het gevaar bij deze ‘klassiekers’ is dat het al bekende, maar nietszeggende verhalen worden. Daarom heb ik, bij wijze van oefening, na het verhaal te hebben gelezen me ook eenvoudigweg, in gebed, dezelfde vraag gesteld: ‘Wat heb ik nu geleerd?’. Zo ben ik gaan inzien dat dit verhaal meer beschrijft dan enkel de oorzaak van de zondige natuur van de mens of de reden waarom werken vermoeiend is, zwangerschappen zwaar of slangen kruipen. Het verhaal beschrijft in detail het hele proces voor de effectieve zonde en het proces erna. Dit proces heb ik in deze studie uiteen gezet en getracht om het Bijbels verantwoord in kaart te brengen.

De belofte van de kerststal

George, een oude kerstman, gaat op zoek naar de ware betekenis van kerst. Hij ontmoet verschillende mensen die allemaal hun eigen mening hebben, maar niemand lijkt te weten waar het precies om gaat. Zijn zoektocht lijkt tevergeefs te zijn tot hij een vrouw tegenkomt met een boek…